Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT044
- stavebniceAutor:
Richard Vacula
První série:
09. 2017
Napájecí napětí:
12 V DC
Proudový odběr:
max 1 A
Rozměry DPS:
107,3 x 67,6 mm

 

PDF návod
identický s přikládaným 

Indikátor vybuzení s magickými oky
PT044, stavebnice
PT044 - Indikátor vybuzení s magickými okyZakoupili jste si stavebnici PT044, stereo indikátor vybuzení s elektronkami EM84, přezdívanými „magická oka“, řadící se do úspěšné retro edice Stavebnic a modulů TIPA. Součástí zapojení je měnič pro napájení samotných elektronek, celé zařízení tak lze napájet stejnosměrným napětím 12 V. Indikátor obsahuje dva totožné zesilovací obvody, rozmístění součástek na plošném spoji je tak do jisté míry symetrické.
Plošný spoj je pouze pocínován a navrtán, byl speciálně navrhnut tak, aby designem odpovídal zapomenuté éře elektroniky.


ÚVODNÍ SLOVO

Tytam jsou doby poetické elektrotechniky. Doby, kdy byly součástky podobně velké, jako vaše prsty. Skoro tytam jsou doby bastlířů, doby jisté magičnosti tohoto oboru. Jsme zaplaveni čínskými hotovými moduly, které umí vše, elektrotechniky a konstruktéry nahrazují programátoři se specializací na jednu systémovou platformu, pájí se leda přívodní dráty. Tato všeobecná digitalizace doby s sebou nese nutnosti úniku. Úniku do přírody, úniku k věcem, které selským rozumem pochopíme. Díky tomu zase jezdíme na chaty, vzniká kupa tajných garážových hospůdek a na výsluní se zpět vrátily gramofonové desky. My Vám nyní dáváme šanci úniku od celodenního stresu do staré magičnosti a záhadnosti elektrotechniky skrze novou stavebnici s „magickými oky“. Indikátor vybuzení se instaloval převážně do elektronkových dřevěných rádií vyšší třídy a elektronkových zesilovačů vyšší třídy. Technicky vzato byla tato součástka zbytečná. Avšak v době elektronkové svým rozsvícením indikovala nažhavení celé kaskády elektronek a tím tedy i provozní připravenost rádia. V době, kdy se navíc osazovala magická oka typu EM80 či EM4, působily radiopřístroje skutečně záhadně, až mysteriózně. Zvláštní světélkující skleněná baňka tak dodávala rádiím duši a lidem prostor pro fantazii, nadšení a inspiraci. Která součástka naposled inspirovala celý gastro obor? Jen magické oko jako panákzelenévhozenýdo piva. Dokážete si představit drink s názvem „ODPOR“? Nebo Tranzistor? Nikoliv. Inspirativní bylo zatím pouze magické oko.A slavný počítač HAL9000 v Kubrickově2001:Vesmírné odysei komunikoval s posádkou také skrze magické oko. To dokonce zosobňovalo umělou inteligenci.

ZAPOJENÍ

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky

Poznámka: Součástky pro každý kanál obvodu indikátoru jsou označeny dle jejich zrcadlení, C1 tak má své zrcadlení ve druhém kanálu označeno jako C11, rezistor R1 zase R11.

Integrovaný obvod IC1 slouží jako takzvaný step-up měnič, tedy obvod, který má za úkol zvýšit napětí na svém vstupu. Vzhledem k požadovanému, značně velkému výstupnímu napětí, nelze použít pouze samostatný obvod. Proto byl přidán unipolární tranzistor Q1. Trimr TR2 slouží k nastavení velikosti výstupního napětí. Dioda D4 tvoří jednocestný usměrňovač, C7 filtruje již zvýšené napětí pro elektronky. C10 a C6 filtrují napájecí napětí 12 V, připojené na svorkovnici X1. Integrovaný obvod IC2 obsahuje dva identické operační zesilovače, každý z nich tak slouží pro jeden kanál vstupního audio signálu. Tento signál je před zesílením oddělen RC členem R1 a C1. Pomocí TR1 a TR11 je možné změnit zesílení daného kanálu, čímž lze nastavit úroveň vybuzení každého magického oka zvlášť. Zesílený signál poté pokračuje skrze C2 do báze tranzistoru T1, tvořící srdce koncového zesilovače pro vybuzení samotného magického oka. V principu se jedná obvykle o triodu, v níž je umístěné stínítko se zeleně svítícím luminoforem. Elektrony, vylétající z katody, jsou vychylovány dvěma pomocnými elektrodami, velikost přiváděného záporného napětí je přímo úměrná světelnému vychýlení proužků na stínítku. Dle parametrů EM84 je nutno na vychylovací elektrody přivést pro maximální vybuzení indikátoru napětí od 0 V do -22 V. Zesilovač stranzistorem T1 nám signál nejenže zesiluje na potřebný rozkmit 22 V, ale také jej posunuje do záporných hodnot. Zatímco jsou nastavitelné operační předzesilovače napájeny 12V přívodním napětím, pro docílení 22V rozkmitu přivádíme do tranzistorového zesilovače napájení 30 V, které získáváme sražením a vyfiltrováním vysokého napětí 250 V ze step-up měniče. O 220V úbytek (z 250V na 30V) se nám stará rezistor R22 spolu se zenerovou diodou D3. C5 a C15 poté slouží k vyfiltrování nově získaného napětí. C2 odděluje rozdílně napájené zesilovače. C3, D1, D2, C4 a R8 pak tvoří usměrňovač nízkofrekvenčního signálu. Zvedající se napětí proudí skrze kondenzátor C3 a D1 do země, dokud se C3 plně nenabije. Naopak při klesajícím NF signálu se C3 vybíjí skrze D2 a C4.
Díky zcela opačnému toku proudu při vybíjení C3 dochází k nahromadění záporného potenciálu na C4 a dostáváme toužené usměrněné záporné napětí, které po čase vybije (vyrovná se zemí) rezistor R8. C3 a C4 spolu s R8 určují setrvačnost indikátoru. Díky jisté setrvačnosti usměrňovače NF signálu se některé rychlé přechody NF signálu nemusí při indikaci projevit. Tak jako tak se určité setrvačnosti nedalo vyhnout, pokud je zařízení napájeno nesymetricky a my kondenzátory potřebujeme vytvoření záporného budícího napětí.

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky

Žhavení každého magického oka je dimenzováno na napětí 6 V, v našem zapojení jsou obě žhavení zapojena sériově. Proto je potřeba dodržet velikost napájecího napětí 12 V, jinak dojde ke zkrácení životnosti obou elektronek.

KONSTRUKCE

Pořadí konstrukčních úkonů: Řiďte se instrukcemi uvedenými na zavíracím obalu.Propojku PR1 vyrobte z izolovaného vodiče. Prochází jí plných 250V. Cesty napájení žhavení zesilte vrstvou cínu (od svorkovnice k pinu 4 E1, poté od pinu 5 E1 k pinu 4 E11). Po osazení propojky pokračujte od nejnižších součástek po nejvyšší, pokračujte tedy dále například rezistory, poté diodami (pozor na správnou polaritu), paticemi pro integrované obvody DIL8, JACK zdířkami, trimry, keramickými kondenzátory a tranzistory (unipolární tranzistor Q1 přichyťte pomocí dodávaného šroubu a matky M3 k DPS). JACK zdířky pájejte velmi krátce, jinak dojde vzhledem k jejich plastové konstrukci k deformaci, což může zapříčinit špatný kontakt. Dále zbývá osadit pouze napájecí svorkovnice, cívka L1, dvě patice pro elektronky a na závěr osaďte elektrolytické kondenzátory. Po důkladném zkontrolování pájení osaďte integrované obvody do příslušných patic. Elektronky do patic ještě nezasouvejte, do patic přijdou až v průběhu oživování.

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky

OŽIVENÍ

Oživení: Nejdříve jezdcetrimrů TR1 a TR11 otočíme zcela doprava (nejnižší citlivost zapojení, nastavujeme ze strany jezdce). Na plošky označené „+“ a „GND“ přivedeme dovolené stejnosměrné napájecí napětí 12 V. Napojíme měřicí elektrody multimetru: červený měřicí trn do pinu 6 elektronkové patice E11 a černý měřicí trn do pinu 3 patice E1. Pohybujeme jezdcem trimru TR2 tak dlouho, dokud nenastavíme step-up měnič na výstupní napětí 250V. Teprve nyní můžeme osadit magická oka EM84. Na vstupní piny „IN“ a „GND“, reprezentovány na DPS JACK zdířkouK1, připojíme zdroj audiosignálu signálu (audiolinka jeden kanál či výstup koncového zesilovače). Postupně otáčíme jezdcem trimru doleva až na vyhovující citlivost (téměř dotknutí indikujících pruhů při maximálním signálu.) Při rozpojení linkového vstupu K1 dojde k napájení mikrofonního vstupu přes odpor R21, díky čemuž je možné k indikátoru připojit i obyčejný elektretový mikrofon (jakýkoliv mikrofon k PC s 3-pinjackem 3,5mm). Indikátor pak může reagovat na Váš hlas, či kdekoliv na hlučné diskotéce jako magický doplněk Vaší párty (nutno však zase zvětšit citlivost vstupů pomocí TR1 a TR11). Při připojení mikrofonu reagují obě oka identicky na jeden monofonní signál připojeného mikrofonu.

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky

SEZNAM SOUČÁSTEK

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky


PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky
 
PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky


PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky

PT044 - Indikátor vybuzení s magickými oky