Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT075
- stavebniceAutor:
Lukáš Herudek
První série:
09.2017
Napájecí napětí:
3-5 V
Proudový odběr:
max 50 mA
Rozměry DPS:
25 x 52 mm

PDF návod
identický s přikládaným

SW pro mikropočítač (jazyk C a HEX)

Rozhodovátko s dvoubarevnou LED
PT075, stavebnice

PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LEDZakoupili jste si stavebnici PT075, rozhodovátko s dvoubarevnou LED. Stavebnice funguje na principu generování dvou pseudonáhodných stavů, které jsou signalizovány příslušnou barvou LED – zelenou nebo červenou. Tyto barvy tedy mohou reprezentovat jakési „ano“ a „ne“ v případě správně položené otázky. Rozhodovátko je napájeno standardní knoflíkovou tří Voltovou baterií a díky svým malým rozměrům, společně s nízkou hmotností, je jako dělané na cesty. Krabičku s poutkem lze zároveň snadno přidělat na Váš svazek klíčů. A díky velmi nízké klidové spotřebě Vám baterie vydrží po několik let.

Koupit kompletní stavebniciZAPOJENÍ

PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED

Jádrem celé stavebnice je známý mikrokontrolér ATtiny13A, který byl zvolen pro své malé rozměry a nízkou spotřebu. Veškerá inteligence zařízení se skrývá právě v jeho programu. Dokud není stisknuto tlačítko S1, je mikrokontrolér uspán a jeho interní oscilátor je zastaven, stejně tak jako jsou vypnuty všechny periferie. Výjimku tvoří pouze asynchronní přerušovací systém, který čeká na logickou 0 na pinu PB2. Po stisku tlačítka je tedy pin přizemněn a přerušovací systém zajistí probuzení mikrokontroléru. Od této chvíle začíná generování pseudonáhodného stavu ve formě neustálého přičítání hodnoty zvolené proměnné. Toto generování je signalizováno problikáváním obou barev LED D2 a trvá až do chvíle, kdy je tlačítko uvolněno. Blikání LED však přímo neodpovídá generování náhodného stavu, nýbrž je mnohokrát zpomaleno, aby jej mohlo lidské oko vnímat. Samotné přičítání se odehrává v řádu stovek tisíc výpočtů za sekundu, není tak v lidských silách toto generování jakkoli ovlivnit ve smyslu držení tlačítka po stále stejnou dobu při každém pokusu. Po uvolnění tlačítka je výsledný stav na několik sekund zobrazen příslušnou barvou LED. Pokud v této době není spuštěno nové generování, přejde rozhodovátko opět do režimu spánku a cyklus se tak opakuje.
Jedinými obyčejnými součástkami jsou zde dva rezistory, R2 a R3, které omezují proud tekoucí do LED. Jejich hodnota tak určuje jas obou barev a s tím i spojenou spotřebu celého zařízení.

PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED

KONSTRUKCE

Řiďte se instrukcemi a doporučeními uvedenými na zavíracím obalu. Vývody je dobré zastříhávat co nejvíce, ať se vám osazená deska vleze do krabičky. Pokud by se v krabičce nakonec volně pohybovala, lze desku jednoduše podložit několikrát přehnutým papírem, čímž se zamezí případnému štěrkání.
Jelikož je deska plošných spojů společná se stavebnicí PT067K – Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač), je potřeba nahradit na desce označené odpory R1 a R4 propojkami. Na místě bateriového pouzdra, dle vyznačení, rovněž osaďte dvě propojky, ty tvoří kontakt záporného pólu baterie.
Poté osaďte oba rezistory R2 a R3. Tlačítko S1 pájejte krátce, jinak dojde k roztavení jeho plastového pouzdra. Bateriový držák není potřeba nijak zvlášť silně přitiskovat k desce, díky propojkám zbývá pro baterii méně místa a v případě úplného přitlačení se Vám bude baterie do pouzdra obtížně vkládat. Při pájení bateriového držáku však buďte velmi opatrní, vzhledem k tomu, že je celokovový, se velmi rychle zahřeje a snadno se tak můžete spálit.
Pokračujte zapájením mikrokontroléru IC1. Ten je nutno zapájet bez patice, jinak by se do krabičky nevešel. Na osazení tak máte pouze jeden pokus, proto si před zapájením raději dvakrát zkontrolujte jeho orientaci.
Dvoubarevnou LED osaďte až po vyvrtání díry do krabičky, neboť drobné nepřesnosti v umístění díry lze snadno vykompenzovat ohnutím vývodů diody. LED může být buď umístěna na horní straně krabičky, přičemž poté celé zařízení připomíná dálkový ovladač, nebo může být umístěna na čelní straně – tak ji koneckonců můžete vidět na obrázku níže. Prostřední vývod diody je společná katoda – zem. Krajní vývody jsou anody obou barev. Vzhledem k povaze zařízení nezáleží, jak bude LED otočena, zda vývodem zelené barvy vlevo či vpravo. Osazením LED je pájení hotovo.

Před oživením důkladně zkontrolujte své pájení pro případné zkraty a studené spoje.
Oživení: Do bateriového pouzdra vložte přiloženou baterii, případně její ekvivalent. Rozměrově je možné použít baterie typu CR2016, CR2025 a CR2032 (první dvojčíslí označuje průměr v milimetrech, druhé dvojčíslí označuje její tloušťku v desetinách milimetru). Baterie s větší tloušťkou mají vyšší kapacitu, což se projeví na delší výdrži zařízení.
Po vložení baterie se LED okamžitě střídavě rozbliká oběma barvami, zelenou a červenou. Stačí chvíli počkat, než samovolné blikání ustane, tímto je mikrokontrolér inicializován a následně uspán. Nyní zkuste stiskem tlačítka vygenerovat náhodný stav. Několikrát stisk opakujte a ujistěte se, že generování nelze ovlivnit ve prospěch jedné barvy. Máte hotovo!

PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED

 PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED

SEZNAM SOUČÁSTEK

PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED


PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED

Ukázka obou stavebnic založených na společné desce:

PT075 – Rozhodovátko s dvoubarevnou LED        PT067K – Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)

PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED