Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT066B
- stavebniceAutor:
Lukáš Herudek
První série:
09. 2017
Výstupní napětí:
Dle použítého obvodu
5 až 24 V
Maximalní výstupní odběr:
1A
Rozměry DPS:
54 x 16 mm

Lze přímo umístit do nepajivého
pole nebo přímo na chladič.

PDF návod
identický s přikládaným

Miniaturní stabilizovaný zdroj
PT066B, stavebnice
PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdrojZakoupili jste si stavebnici PT066B, miniaturní stabilizovaný zdroj založený na velmi známé řadě stabilizátorů 78XX. Deska plošných spojů je navržena tak, aby bylo možné v případě potřeby integrovaný obvod osadit přímo na chladič. Zvláštností této stavebnice je umístění jumper kolíků ze strany spojů, díky kterým je možné tento zdroj umístit do standardního nepájivého pole tak, že zdroj propojuje krajní napájecí lišty. Na levé straně tak můžete mít například 12 V pro relé, zatímco na pravé straně je stabilizovaných 5 V pro integrované obvody.


ZAPOJENÍ

PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdroj

Schéma odpovídá klasickému katalogovému zapojení stabilizátoru. C1 a C2 zabraňují rozkmitání, C3 a C4 vyrovnávají napětí v případě proudových rázů. Samotný IC1 zajišťuje potřebný úbytek napětí, který dle protékajícího proudu přemění na teplo. Dejte tak pozor, pokud zdroj používáte pro velké napěťové rozdíly, neboť například při napájení 24 V s 5V výstupem(obvod 7805) a s odběrem 1 A je výkonová ztráta na obvodu 19 W, která bez použití chladiče zcela jistě obvod poškodí, případně i zničí.

KONSTRUKCE

Pořadí konstrukčních úkonů: Řiďte se instrukcemi uvedenými na zavíracím obalu.
Začněte osazením svorkovnic ze strany součástek. Pozor však, ať si nezalijete cínem i otvory pro jumper kolíky, ty by se vám následně špatně osazovaly.Nejlépe je položit desku plošných spojů na pevnou podložku stranou spojů vzhůru a do připravených děr vložit jumpery kratším koncem vzhůru. Při pájení každý konektor narovnejte tak, aby byl osazen kolmo k desce, jinak vám do nepájivého pole zdroj nesedne přesně. Vzhledem k plastové liště držící kolíky při sobě nepájejte příliš dlouho, jinak se plast rozteče. Pro případné vyrovnání kolíků je tak vždy lepší nechat nejprve pájené místo a jumper vychladnout. Jakmile máte všechny kolíky zapájeny a vyrovnány, opatrně stlačte plastovou lištu až k plošnému spoji, jinak zdroj nepůjde umístit do nepájivého pole. Před dalším osazováním doporučujeme umístění do nepájivého pole vyzkoušet.

PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdroj

Dále, již klasicky ze strany součástek, osaďte kondenzátory C1 a C2, poté i C3 a C4, pozor na jejich polaritu.
Jako poslední zapájejte samotný stabilizátor IC1. Pokud máte chladič, který kvůli jeho tvaru či rozměrůmnelze umístit úplně k desce, je možné ohnout vývody stabilizátoru do tvaru písmene „Z“, tímto se tělo integrovaného obvodu dostane dále od samotného plošného spoje. Pokud ani to nestačí, nezbývá než umístit stabilizátor na kabely. Nezapomeňte pak vývody stabilizátoru dostatečně izolovat.

PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdroj

Oživení: Po osazení zkontrolujte pájení pro případné studené spoje či zkraty. Rovněž, raději dvakrát, zkontrolujte polaritu elektrolytických kondenzátorů C3 a C4. Poté připojte napájecí napětí z levé strany (+IN a GND) a na pravé straně (+OUT a GND) změřte, zda napětí odpovídá tomu požadovanému, například pro 7805 je to 5 V, pro 7812 je to 12 V. Máte hotovo!

PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdroj

PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdroj

SEZNAM SOUČÁSTEK

PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdroj


PT066B - Miniaturní stabilizovaný zdroj