Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT066A
- stavebniceAutor:
Lukáš Herudek
První série:
01.2017
Napájecí napětí:
12 V
Proudový odběr:
max 80 mA
Rozměry DPS:
31x45 mm

 

PDF návod
identický s přikládaným

Relé deska se spínacím tranzistorem a LED
PT066A, stavebnice
PT066 - Relé deska se spínacím tranzistorem a LEDZakoupili jste si stavebnici PT066A, relé desku se spínacím tranzistorem a LED. Stavebnice je určena zejména pro situace, kdy potřebujeme připojit výkonový spotřebič k řídící logice, která sama svým výkonem k ovládání spotřebiče nestačí.
Takovým příkladem může být například připojení ke stavebnici PT067R – Infračervené dálkové ovládání (přijímač), kde lze s pomocí stavebnice PT066A posílit dálkově ovládané výstupy. Následně je tak možné ovládat například světla, garážová vrata, čerpadla, ventilátory apod.


ZAPOJENÍ

PT066 - Relé deska se spínacím tranzistorem a LED

Hlavním prvkem je relé, které je spínáno univerzálním NPN tranzistorem, na jehož bázi je kromě obvyklého rezistoru sériově připojena také LED. Tato LED slouží k optické signalizaci sepnutého relé. Paralelně k relé je zapojena ochranná dioda D1, potlačující napěťové špičky vznikající při rozepnutí relé. Tranzistor T1 slouží k proudovému zesílení budícího signálu, proud do báze je omezen rezistorem R1, který byl zvolen tak aby k buzení bylo možné použít jak 3,3 V logiku, tak i napětí několikanásobně vyšší.
Při použití jednoduššího zapojení bez tranzistoru je na jumper J1 přímo připojen vývod relé, k jehož sepnutí je potřeba na J1 přivést záporný pól napájecího napětí.

OVLÁDÁNÍ

Při provedení s osazeným tranzistorem: Po přivedení kladného napětí (+3 až +9 V) na budící kontakt dojde k okamžitému sepnutí relé, současně se rozsvítí LED.
Při provedení bez tranzistoru: K sepnutí relé je potřeba přivést na budící kontakt zem (záporný pól napájení).

KONSTRUKCE

Před samotnou konstrukcí se rozhodněte, zda chcete relé desku osadit tranzistorem nebo budete spínat relé přímo.
Pořadí konstrukčních úkonů: Řiďte se instrukcemi uvedenými na zavíracím obalu.
Při zapojení s tranzistorem osaďte nejprve diodu D1, následně tranzistor T1 a LED1 (delší vývod LED blíže k rezistoru). Rezistor R1 osaďte nastojato, nezabere na DPS tolik místa. Dále už chybí pouze svorkovnice X1 a na závěr relé.
Pokud tranzistor osadit neplánujete, zapájejte místo něj propojku z drátu, konktrétně do děr určených pro kolektor a bázi tranzistoru (naznačeno potiskem na DPS). Rovněž propojte protilehlé vývody LED a rezistoru R1 (dle čárkované čáry). Následně osaďte diodu D1, poté svorkovnici X1 a nakonec samotné relé. Do děr J1 a „+“ zapájejte spínací a napájecí vodič.
Tímto máte hotovo. Důkladně zkontrolujte pájené spoje, odstraňte případné zkraty a očistěte desku od tavidla.

Stavebnice PT066A se dá skládat do modulů. Stačí k sobě desky přiložit delšími stranami a dle přerušovaných cest zobrazených na potisku zapájet drátové propojky. Díky tomu není nutné ke každému modulu přivádět napájení - stačí pouze k jednomu. Nedoporučujeme ale spojovat více než 5 modulů, neboť drátové propojky mají pouze nízkou proudovou zatížitelnost.

 
PT066 - Relé deska se spínacím tranzistorem a LED PT066 - Relé deska se spínacím tranzistorem a LED

SEZNAM SOUČÁSTEK

 

PT066 - Relé deska se spínacím tranzistorem a LED
 Relé LEG12F je dimenzováno pro sepnutí odporové zátěže při těchto parametrech: AC 125 V / max. 15 A, DC 24 V / max. 15 A