Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT024
- stavebniceAutor:
Richard Vacula
První série:
4.2008
Napájecí napětí:
10-14V
Proudový odběr:
Max: 65mA
Rozměry DPS:
93x16,5

PDF návod
identický s přikládaným
Indikátor vybuzení
PT024, stavebnice
PT024S_maly.jpg Zakoupili jste si stavebnici jednoduchého indikátoru vybuzení, jímž lze indikovat signál o amplitudě 750mV až po 100V (např. 100V rozvody). Zapojení je i přes použití klasických součástek jednou z nejmenších konstrukcí tohoto druhu na trhu. Díky spojovacím bodům lze sestavit neomezené množstí indikátorů do kompaktního celku. Toho využívá i stereo verze stavebnice, PT024S. Můžete tak například kontrolovat i průběh několikastopého nahrávání nebo si vytvořit indikátor šestikanálového domácího kina. Zapojení dokáže indikovat také datové přenosy s frekvencí od 10Hz do 100MHz.
 


Popis funkce

TR1 tvoří dělič napětí, kterým seřizujeme citlivost zapojení (tím je zaručena možnost indikace signálu od necelého 1V po vysokých 100V). Výstup děliče přivádíme na jednotranzistorový zesilovač (T1, C1, C2, R1-R4) se společným emitorem. Dioda D2 propustí pouze napětí nad cca 0,6V (kladná půlvlna signálu). Kondenzátor C3 slouží pro filtraci napětí za D2. Rezistor R5 vybíjí kondenzátor C3 v případě, že D2 není v propustném stavu (na vstupu není žádný, nebo dostatečně silný signál). Celé zapojení využívá vlastností PN přechodu diod D3 až D11. Tedy úbytku napětí 0,7V na každé ze zmíněných diod. Dokud není potenciál na PN přechodu větší jak 0,7V, není dioda průchozí ani v propustném směru. Sériové zapojení diod tedy umožňuje postupné spínání tranzistorů T3-T12 dle aktuálního napětí. Proto, aby se rozsvítilo 5 LED diod, potřebujeme 5x 0,7V = 3,5V. Jsou použity nízkopříkonové LED diody, proto jsou předřadné rezistory R16 – R25 možná netradičně vysoké hodnoty 1k2.

PT024_schema.jpg

Konstrukce a oživení

Pro miniaturizaci zapojení jsou diody D3-D11 v provedení SMD 1206, pájí se ze všeho nejdříve a ze strany plošného spoje. Ke značce „+“ na spoji směřujte anodu diody. 

PT024_smd.jpg

Technika pájení SMD: Konstrukce s SMD součástkami se od klasických s drátovými vývody podstatně liší. Nejen v náročnosti na stavbu a trpělivost, ale hlavně technikou pájení. Pro úspěšnou stavbu je vhodná výbava mikropájka, pinzeta a cín menšího průměru (0.8mm). Jelikož mikropájkou tavíme cín až na samotném plošném spoji (na rozdíl od trafopájky, kdy si můžeme cín nabrat předem a pro připájení součástky je třeba jen jedna ruka), což znamená, že druhá ruka obvykle přidržuje cín, ale v tomto případě je nutné přidržovat i součástku, nemáme dostatečný počet končetin. Musíme si proto nějakým způsobem pomoct. Nejdříve si vždy na jednu plošku naneseme malé množství  cínu, poté přiložíme SMD součástku uchopenou v pinzetě a posléze přiložíme hrot ke straně součástky, pod níž se nalézal onen nanesený cín. Dojde tak k protavení součástky z jedné strany a tím i k jejímu upevnění na spoj. Druhou stranu už lze připájet klasickým způsobem - přiložení cínu a následně hrotu pájky. Spoj zbytečně neprohřívejte a s cínem šetřete. Stačí minimální množství.
 
PT024_dps.jpg
PT024_souc.jpg
 
Pořadí konstrukčních úkonů: Jak již bylo uvedeno, jako první pájíme SMD diody, ať už se jedná o mono či stereo verzi. Poté v případě PT024S obě destičky spojíme pomocí hrubšího (cca 1mm) drátu zapájeného do čtvercových plošek DPS. Poté u obou verzí stavebnic postupujeme osazováním součástek. Odpory R6-R15 jsou osazeny naležato, ostatní je nutné umístit nastojato (jeden vývod ohneme o 180° dolů směrem ke druhému vývodu). Jako poslední osazujeme LED diody. Je na vás, jak konstrukci realizujete - jestli LED diody umístíte nad součástky a v případě vícekanálové verze budete plošné spoje spojovat za sebou, nebo je ohnete o 90° do stejné roviny, jakou je samotný plošný spoj a v případě vícekanálové verze budete jednotlivé indikátory spojovat do pater.
PT024S_shora.jpg

Oživení: Nejdříve jezdec trimru TR1 otočte zcela doprava (nejnižší citlivost zapojení, nastavujeme ze strany jezdce). Na plošky označené „+“ a „-“ přivedeme dovolené napájecí napětí. Na vstup „IN“ a „-“ připojíme zdroj měřeného signálu. Postupně otáčíme jezdcem trimru doleva až na vyhovující citlivost (vybuzení všech LED diod při maximálním signálu.)
 
PT024_ssouc.jpg