Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT022
- stavebniceAutor:
Richard Vacula
První série:
06.2008
Napájecí napětí:
12-24V
Proudový odběr:
max. 60mA
Rozměry DPS:
55,5x41

PDF návod
identický s přikládaným
Opožděné sepnutí reproduktorů
PT022, stavebnice
PT022_maly.jpgZakoupili jste si stavebnici umožňující opožděné sepnutí dvou reproduktorů či reprosoustav. Je navržena i s ohledem na možnou potřebu okamžitého odpojení reproduktorů při vypínání zesilovače. Maximální zatížení spínacích relé je 250V a 12A. Zapojení lze tedy využít pro zesilovače s výkonem do 400VA na jeden kanál. (V případě potřeby si můžete zapojit odolnější externí relé).
 
 Popis zapojení

Stabilizátor 78L12 omezuje maximální napětí na vinutí relé na 12V, aby nedošlo v případě vyššího napájení k jeho spálení. C3 a C4 zabraňují rozkmitání stabilizátoru. Trimrem TR1 nastavujeme délku opoždění sepnutí. Ihned po přivedení napájecího napětí na zařízení dochází k nabíjení C1 a C2 skrze trimr TR1. Čím menší bude jeho nastavený odpor (čím více natočen jezdec doleva), tím rychleji bude nabíjení probíhat. Po dosažení požadované napěťové úrovně na C1+C2 dojde k sepnutí T1 a tím uzavření obvodu vinutí relé, čímž dojde k jejich sepnutí.

 

PT022_schema.jpg

 

 

Konstrukce, připojení reprosoustavy

Naneste silnou vrstvu cínu na pocínované cesty ze strany spoje, aby nedošlo při vyšších výkonech zesilovače k jejich spálení.
PT022_zespod.jpg

Stabilizátor 78L12 umístěte nad kondenzátory C3 a C4, aby měl větší prostor pro výměnu tepla s okolím. C3 a C4 pájíte nastojato.
PT022_pohled.jpg

 

Pokud budete chtít použít i okamžité odpojení reproduktorů při vypnutí zesilovače, použijte u něj dvojitý síťový vypínač. Jeden rozpojovací kontakt použijte pro zapnutí zesilovače, druhý pro uzavření obvodu vinutí relé, což se stane při propojení přerušeného spoje S1. Dokud není na DPS S1 vodivě propojen, nikdy nedojde k sepnutí relé. V případě, že nevyužijete okamžité odpojení, zkratujte piny S1 propojkou. Zapojení reproduktoru: k reproduktoru či soustavě vede dvojlinka. Jeden z vodičů přerušte, odizolujte oba nově vzniklé konce a zapojte do svorek RA+RA, či RB+RB

PT022_dps.jpg
PT022_souc.jpg
Rozpis součástek
R1 … 2k7 TR212
TR1 … 68k TP008
C1, C2 … 220u/25V
C3, C4 … 2n2
D1 … 1N4148
T1 … BD681
K1, K2… HF3FF 12V
2x svorkov. AK500/3
IC1 … 78L12
DPS … PT022