Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT016
- stavebniceAutor:
Josef Bucňák
První série:
01.2006
Napájecí napětí:
8 - 24V
Proudový odběr:
max 15A (dle spotřebiče)
Rozměry DPS:
50 x 29 mm

do 2A není nutný chladič

PDF návod
identický s přikládaným

 

PWM (pulsní) výkonový regulátor do 15A
PT016, stavebnice
PT016_maly.jpgStavebnice PT016 slouží pro regulaci výkonu zařízeních napájených stejnosměrným napětím 8 - 24V s odběrem maximálně 15A. Můžete tak regulovat svit žárovky, rychlost otáčení ventilátoru či jiného motoru nebo teplotu mikropájky. Regulace je plynulá - pomocí trimru, avšak není problém připojit pro regulaci externě potenciometr nebo termistor. Pomocí termistoru NTC 100k a ventilátorů si můžete snadno udělat automatický chladící systém, který bude měnit výkonnost podle aktuální teploty na čidlu (termistoru).
 
 


Popis zapojení

PT016_schema.jpg

Operační zesilovač IC1a je zapojen jako komparátor s hysterezí a spolu s odporem R5 a kondenzátorem C1 tvoří astabilní klopný obvod. Na kondenzátoru C1 je napětí přibližně trojúhelníkového tvaru s rozkmitem přibližně od 1/3 do 2/3 napájecího napětí. Toto napětí se pak porovnává druhým komparátorem IC1b s napětím na běžci potenciometru P1. Otáčením běžce potenciometru se tak mění úroveň napětí pro překlápění komparátoru. Výstup IC1b na kterém jsou pravoúhlé impulsy s proměnným poměrem impuls mezera 0 až 100%, je veden přes ochranný odpor  na řídící elektrodu T2. ZD1 je zde na ochranu řídící elektrody T2 při napájecím napětí 24V. Přivedením kladného napětí na svorku (S) a tím i na bázi T1 se tranzistor otevře a zkratuje tak řídící impulsy na zem a T2 se uzavře. R12 spolu s C2 tvoří filtrační člen napájecího napětí  proti rušivým vlivům vznikajících hlavně při větších proudech  zátěží při použití jednoho napájecího napětí. Široké spoje ve výkonovém okruhu je třeba silně pocínovat. T2 je na chladiči a s DPS je propojen dostatečně dimenzovanými vodiči. Uvedený regulátor je schopen pracovat s napájecím napětím cca 8V - 24V. Pro řízení zátěže s odběrem do 2A není potřeba použít žádný chladič na T2.

 PT016_img1.jpg


Konstrukce

PT016_term.jpgŘiďte se zásad, které jsou uvedeny na zavíracím kartonu. Ze strany spojů nezapomeňte nanést silnou vrstvu cínu na předcínované cesty k výkonovému tranzistoru. Pokud chcete regulovat výkon zařízení s vyšším odběrem proudu než 2A, je třeba pouzdro tranzistoru TO220 dostatečně chladit. Proto je stavebnice navržena tak, že se tranzistor zapájí ze strany spojů a celá DPS se pomocí rohových děr může připevnit k jakékoli chladící ploše - dostatečně dimenzované. Pokud chcete řídit výkon v závislosti na teplotě, termistor NTC 100k připojíte místo trimru dle obrázku. Při správné konstrukci pracuje zařízení na první zapojení. Na svorky M připojte regulované zařízení, na + a GND napájecí napětí. Při přivedení napájecího napětí (+) na svorku S dojde k vypnutí regulovaného zařízení. Můžete tedy mezi svorku + a S zapojit vypínač, kterým jednoduše lze celé zařízení vypnout. Tranzistor T2 nedoporučujeme pájet trafopájkou, jelikož jde o součástku typu MOSFET.

Rozpis součástek

PT016_souc.gif

Plošný spoj

PT016 - PWM (pulsní) výkonový regulátor do 15A

PT016 - PWM (pulsní) výkonový regulátor do 15A

Fofografická příloha

PT016_img2.jpg

PT016_img4.jpg

PT016_img5.jpg